waarde.gif (2770 bytes) Test uw gemeente


Cirkel van democratie in de gemeente

Cirkel van democratie

Democratie

(1) Een belangrijk onderdeel van de democratie het agenderen, ook wel de pluralistische democratie: het bepalen van de agenda van de gemeente moet niet aan een beperkte groep voorbehouden zijn. Agendapunten kunnen opkomen vanuit burgerinitiatieven, maar ook meer traditionele actiegroepen die aandacht geven aan zaken die wat uit het zicht waren verdwenen. Is er voldoende ruimte om van buiten de gemeenteraad zaken te agenderen? De wijkschouw kan gebruikt worden om bewoners te betrekken.

(2) Een tweede onderdeel is het onderhandelen door middel van open debat: de deliberatieve democratie. Is daar sprake van hiėrarchische verschillen, of heeft iedereen kans? Worden verschillen in kennis weggewerkt zodat iedereen kan deelnemen en zijn ideeen naar voren kan brengen? De burgerjury is een mooi voorbeeld hiervan. Is de burgerjury ook besluitvormend? Dan is het ook bij het volgende onderdeel aan de orde. Ook het burgerbegrotingsforum kan een goed instrument zijn.

(3) Een derde onderdeel is de competitieve democratie: het winnen van stemmen. Is het mogelijk om per referendum zaken voor te leggen aan de bevolking, door middel van een correctief referendum of zelfs een keuze-referendum, waarbij meerdere oplossingen worden voorgelegd?

(4) Het vierde onderdeel gaat dan om de verantwoording over resultaten: de verantwoordende democratie. Worden daar ook bewoners en bedrijven bij betrokken? Krijgen mensen de kans om vanuit hun eigen bijzondere expertise te kijken of de resultaten passend zijn of juist vragen om bijstelling van de gekozen instrumenten? De burgervisitatie is hier een mooi voorbeeld van.

(5) Het vijfde element is de doe-democratie. Lokt de gemeente die doe-democratie uit? Is duidelijk welke drempels er zijn  om activiteiten zelf te ondernemen? Is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en wat er gebeurt als deze niet wordt nagekomen?

En het interessante is dat uit die doe-democratie weer nieuwe elementen komen voor de pluralistische democratie: initiatieven, maar ook agenderen van voorheen uit beeld gebleven problemen.