overheidenburgers

Opgericht in 1999, gestopt eind 2005
De stichting rekenschap is in 1999 opgericht om te bevorderen dat  politiek en overheid individuele burgers inzicht gaan geven in resultaten van beleid en kwaliteit van dienstverlening. Met financiele steun van sponsors en het ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (en de laatste twee jaar met eigen inkomsten) gaf rekenschap presentaties, startte projecten en hielp vooral gemeenten met tips om beter rekenschap te geven. Niet vergeten moet worden dat burgers in het algemeen tevreden zijn. Heel veel dienstverlening van gemeenten blijft wat onzichtbaar, maar het gebeurt wel! Op webarchives is de website nog te zien, bijvoorbeeld: hier

burgerjaarverslagen De blik van burgers
De stichting Rekenschap wilde een organisatie zijn die werkte vanuit de blik van burgers. Gemeenten spannen zich in toenemende mate in om zich over de effectiviteit en de efficientie van de uitgaven te verantwoorden aan de gemeenteraad en aan de buitenwereld. Maar het is blijkbaar moeilijk te kijken met de blik van burgers. Verslagen bedoeld om burgers inzicht te geven in resultaten zijn vaak slecht leesbaar en geven geen inzicht.
waarde Veel te doen
Het kan beter en gelukkig gaat het al beter dan bij de start van Rekenschap. Rekenschap heeft daar aan bijgedragen met debatten, publicaties en presentaties.Het idee was dat prestatievergelijking gemeenten niet beperkt, maar juist ruimte geeft voor gemeenten om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het rijk kan dan immers meer overlaten aan gemeenten in de wetenschap dat de gemeenten door burgers worden gecontroleerd.

De mensen achter Rekenschap zijn er nog van steeds overtuigd dat de overheid baat heeft bij kritische, actieve en partijonafhankelijke burgers.  Zonder vraag van de burgers vervalt de verantwoording in intern gerichte documenten die vooral helpen bij de communicatie tussen bestuurders, gemeenteraad en ambtenaren, maar geen bijdrage leveren aan het vertrouwen van burgers.
De mensen achter rekenschap:
Hein Albeda
Henk Bos
Walter Etty (AEF)
En veel anderen: sponsors (IBM, PinkRoccade, AEF, Informatiehuis), incidentele sponsors (Centric, Zenc) subsidiegevers (ministerie van BZK, gemeenten) en heel veel individuen,

De stichting Rekenschap is niet meer actief. De stichting publiceerde rapportages, artikelen, testen rondom rekenschap over prestaties en kwaliteit.