contact


Contact opnemen
De stichting rekenschap is niet meer actief, maar u kunt contact opnemen met de voormalig directeur:

Hein Albeda, Atalantahof 1, 3544 VD Utrecht. Tel 030 890 3222 Web: www.heinalbeda.nl


 !

telefoon
De stichting Rekenschap Rekenschap ziet betere verantwoording als een manier om het bestuur beter te kunnen volgen en de om het vertrouwen van burgers te kunnen behouden (of in veel gevallen: terug te winnen). Het publiek maken van prestaties is een steeds belangrijker middel. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau merkte in het Sociaal en Cultureel Rapport 2002 op dat de daadwerkelijk behaalde prestaties steeds bepalender zullen zijn voor de tevredenheid van burgers.
conatct Het is nu meer dan vroeger mogelijk om burgers op maat te informeren over prestaties en ontwikkelingen en hen mee te laten praten. Toch lijkt de interactie met burgers over prestaties juist verder weg dan vroeger.  Daar zit dan ook de uitdaging: niet in meer gegevens en nog meer metingen, maar vooral in het uitnodigen tot interactie!
De stichting Rekenschap is niet meer actief. De stichting publiceerde rapportages, artikelen, testen rondom rekenschap over prestaties en kwaliteit.