Definities
Rekenschap, (v.) 1. verantwoording over beheer van gelden; 2. (in t alg.) uiteenzetting omtrent en verdediging van handelswijzen, daden en motieven, syn. Verantwoording: rekenschap afleggen, geven, eisen; rekenschap geven van iets, aan iem.; ik ben u geen rekenschap verschuldigd ik hoef u mijn gronden, beweegredenen niet te zeggen; rekenschap en verantwoording vgl. rekening, (ook) verslag, uiteenzetting m. betr. t. feiten 3. plicht tot verantwoording, syn verantwoordelijkheid: rekenschap aan God; 4. (uitdr.) zich rekenschap geven van iets, zich het zijn of zo zijn van iets duidelijk voorstellen, het zich realiseren, er aandacht aan schenken; - (uitdr.) zich geen rekenschap geven van -, niet helder beseffen: geef je toch eens rekenschap!

burgers aan het stuur
Burgers aan het stuur
We kunnen klagen over administratieve lasten, dat moet ook. We hebben echter ook om optreden van de overheid gevraagd. Denk aan de ouders die de overheid aanklagen als hun kind verdrinkt. Denk aan de woede als een buurman een lelijke uitbouw aan zijn woning wil.
De verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken hebben we gedelegeerd. We hebben teveel aan de overheid overgelaten.

Het is lastig om de verantwoordelijkheid als burgers zelf weer te nemen. De overheid is daar namelijk niet aan gewend. Lees het essay van Hein Albeda:
Gun ons onze schommel
overheidenburgers Rekenschap gaf een maandelijkse e-zine uit en vroeg daarin poltici, bestuurders en anderen om commentaar te geven op Rekenschap. Zoals hiernaast de toenmalig wethouder van Haren.

De stichting Rekenschap wilde integrale verantwoording over de resultaten van overheidsinstellingen en semi-publieke instellingen bevorderen. De stichting zag dit als een noodzakelijke versterking en vitalisering van de democratie. De stichting zag zich daarbij als bondgenoot van organisaties die in diverse sectoren activiteiten ondernemen. Zij wilde instrumenten ontwikkelen om organisaties van burgers (als kiezers en klanten) en bedrijven (als klanten van overheidsdienstverlening) professioneler tegenspel te kunnen laten bieden.
Rekenschap bood modellen, over grenzen van sectoren heenkijkend. Bij de start werd gek aangekeken tegen het werken met handvesten (dat was toch in 1995 al mislukt?) en tegen benchmarks (gemeenten zijn onvergelijkbaar). Nu is het gemeengoed. Het is eerder een probleem dat de gegevens die er zijn te weinig worden gebruikt.
Dat is dan ook de nieuwe uitdaging: doe meer met de gegevens die je hebt, en zorg dat je in contact met burgers en bedrijven over de resultaten in debat komt!


De stichting Rekenschap is niet meer actief. De stichting publiceerde rapportages, artikelen, testen rondom rekenschap over prestaties en kwaliteit.