Rekenschap bracht diverse publicaties uit. Over transparantie, servicenormen, doelmatigheid en nog veel meer. Hier staan enkele publicaties. Op de site van Hein Albeda is meer te vinden:
Website Hein Albeda

transparntie Transparantie
Overheden richten zich tot nu toe vooral op het transparant maken van de input van
overheden - beleidsnotities, agenda’s, discussies - en relatief weinig op het gebied
van de output van overheden – prestaties. Deze rapportage behandelt de vraag wat
de effecten van toegenomen transparantie zijn op bestuur en geeft een beeld hoe een
overheid met transparantie ruimte kan geven aan diversiteit, aan lokale
verantwoordelijkheid en kan profiteren van kennis van buiten de organisatie
Transparantie doorzien
waarde Interactief beleid
Interactieve beleidsvorming is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur. De effecten zijn echter weinig gemeten. Rekenschap vindt dat ook de effectiviteit van deze werkwijze verantwoord moet en kan worden. Dat biedt mogelijkheden te leren van projecten en is in het belang van de democratie. In deze publicatie wordt beschreven op welke wijze projecten van interactieve beleidsvorming gevalueerd kunnen worden

Schuivende doelen, vaste grond
servicenormen Servicenormen in de publieke sector
Servicenormen – ook wel garanties of handvesten genoemd - zijn beloften over de dienstverlening. Beloften richting een burger over wat de organisatie minimaal gaat waarmaken. ‘U mag van ons verwachten dat u binnen twee dagen een reactie op uw aanvraag in huis hebt’. Met servicenormen laat een organisatie zien waarvoor zij staat en wat er verwacht mag worden. Met servicenormen laat de organisatie zien dat zij haar omgeving serieus neemt - een eigenschap die afstraalt op de rest van de overheid. Met servicenormen laat de organisatie zich prikkelen door de buitenwereld.
servicenormen voor de publieke sector
meten Gebruik van prestatiemetingen
De publicatie is gebaseerd op een door Rekenschap georganiseerd debat
over prestatiemeting. De publicaties geeft tips om bruikbare prestatiemetingen op te zetten. Het is goed om problemen in kaart te brengen en prestaties te vergelijken op een algemeen niveau. Zo kunnen organisaties leren van elkaar’s successen en mislukkingen. Zorg er wel voor dat de te kiezen aanpak goed aansluit bij de specifieke mogelijkheden van de wijk of de gebruikers.

10 voor meten, 5 voor gebruik

 Hoe te werken met een mysteryguest? (Van der Meijden, Albeda)Hoe te kiezen voor een specifieke behoeftepeiling? (Van Bijlert)Over welke administratieve lasten praten we? (Albeda, Buinink, Van der MeijenHoe werkt systeemverantwoordelijkheid in een zelfsturend systeem? (Albeda)Hoe kunnen raadsleden toezien op subsidieverlening en kosten? (Albeda)


De stichting Rekenschap is niet meer actief. De stichting publiceerde rapportages, artikelen, testen rondom rekenschap over prestaties en kwaliteit.